Үйлдвэрийн аялал - Жинжин (Групп) ХХК.
  • bghd

Үйлдвэрийн аялал

Хөвөгч шугамууд

хавтгай шугам (5)
хавтгай шугам (2)
хавтгай шугам (4)
Хөвөгч шугам
хавтгай шугам (3)
хавтгай шугам (1)

Бүрэх шугам

Бүрэх үйлдвэрлэлийн шугам (5)
Бүрэх үйлдвэрлэлийн шугам (2)
Бүрэх үйлдвэрлэлийн шугам (3)

Боловсруулах шугамууд

машин (6)
сса
машин (9)
фаа
машин (1)
r
машин (10)
qw
wq

Хадгалах & Ачаалах

cc (6)
ба
w
cc (3)
бба
харсан
w
cc (1)
bbbv